SLA: Iepriekš noteikts reakcijas laiks, kurā Greenhosting eksperti uzsāk pieprasījuma apstrādi un problēmas risināšanu. Jums vienmēr būs priekšroka attiecībā pret tekošiem pieprasījumiem, neatkarīgi no tehniskā personāla noslodzes.